تو دوباره
منو بی صدا صدا کن تو دوباره با نگاهت
منو از عذاب رها کن تو دوباره با جوابت
یا که این لحظه آخر قبل مردنم سفر کن
که ندارم طاقت اشک منو بی خودت رها کن
مرا انتظار تو نیست تو هنوزم تر و تازه
ولی من رفتنی ام اینه وضعم ببین پژمرده
بعد مردنم واسه من تو یه روزی گل نیاری
سر قبرم که بشینی نکنه یه وقت بباری
اما اون روز که می آیی تک و تنها تو بیایی
نبینم مرد غریبه سر قبرم تو بیاری
تو ببین دنیا سواره، رو سر ما درد می باره
وقتی که ببینه شادی یه دفعه غم میاره
حتی پشت سر غم هم می تونه بلا بیاره
نکنه یه وقت یه روزی خسته شی بخوای بیایی
یا که تو خودت یه جوری خودتو بخوای به داری
اینجا خیلی هم نریختن پشت هم عذاب می باره
گاهی وقتا می بینی که یه جورایی غم می باره
ولی من دلم چه تنگه اما اشکم آب نداره
چشم من داره می سوزه تو جهنم خواب نداره
یه روز تازه دوباره اگه یک روزی دوباره
بتونم تو دنیا باشم اون روزی که غم می باره
من فقط خنده میارم واسه عشق تو می خندم
کوله بار مرگمو من قبل رفتنم می بندم
هرچی شادی باشه با تو قبل رفتنم میارم
هر چی بازی جدیده قبل رفتنم می بازم
واسه تو جمله میارم حرفای تازه می کارم
خورشید رو از ماه می گیرم بی ستاره ماه می کارم
که شبای تو قشنگه بهتر از این شب میارم
پیش پای تو می شینم واسه خوابت قصه میگم
ولی افسوس دیگه دیره جسم من داره می سوزه
کار من دیگه بریده حتی رویا هم فریبه
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1389