مهدی و یاران

بعضی ها اسمت را بردند ندونستند تو کی هستی

بعضی ها حتی نخواستند بدونند بهر چه هستی

خیلی اند اونا که میگن دوست دارن بیای از غیبت

ولی وقتی تنها هستند می کنند پشت تو غیبت

بعضی ها با اسم و رسمت واسه خود دکان دارند

الکی میگن واسه تو قصد سرباز دارند

ولی تو این همه بدها بعضی ها اخلاص دارند

بــــرای  ظــهـور آقــا قصـــــد پــــرواز دارند

سیصد و سیزده روح که به عشق معنا دادند

که به جسم طعم رهایی که به دل پرواز دادند

دنیا در دیده ی آنها مثل کشتی  خرابه

که موج ها امون نمیدند تا برسه به خانه

شاید این موج ها بشه گفت آدمای بی خیالند

آدمایی که گناه را سر سفره می گذارند

ولی نور به قصد یاری همیشه باران دارد

برای کشتن ظلمت همیشه یاران دارد

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390