لاک آبی

سرمه کشیدم به چشات/چشای پشت اون نگات/نمی دونستم چی میشه/وقتی که رقصیدم باهات/آبی لاک دست تو/نور سیاه چشم تو/گم شدن عقاقیا/پرسه تو شب کنار ما/خلاصه این که گم شدیم/تو دست تو رها شدیم/هر جا میری دنبال تو /کوچه به کوچه پای تو/حتی خیال فکر تو/موهای لخت تن تو/شونه به شونه با منه/شونه به شونه با منه/سایه بکش روی چشات/همسایتم توی دلت/خط لباتو گم نکن/عقده هاتو خط خطی کن/گلایه هات زیاد شدن/گریه هاتم زیاد شدن/این روزا تو فکر چیه/نمی دونم پیش کیه/من پیش تو خم نمیشم/کنار تو کم نمیشم/مگه نگفتی با منی/دلهره های خودمی/مگه نگفتی آرزو/خاطره های روبرو/مال منن تا همیشه/حتی جدا هم نمیشه/رقص نورو گم نکنی/ریتمو فراموش نکنی/تو دختر آسمونا/جدا از این حال و هوا
شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390