قتل عشق

تو که بیوفایی اینو خوب می دونم

نمیشه از تو من جدا بمونم


هم تو رو می خوام هم از تو شاکی

که چرا با من میکنی بازی


این روزا خیلی خسته و کوفتم

من به یاد تو شبی را نخفتم


سیل سیگار،  نفسم بند میاد

قرص های آرامبخش، دل من درد میاد


آسمونِ آبی تو چشای من نیست

خنده های الکی توی کار من نیست


تو که بیوفا شدی همه شب تاریک شد

مثل قلب آدمات که چقدر باریک شد


تو یه تکرار قشنگی توی روزهای سیاهی

روشنی می پاشی تو به امواج تباهی


ولی از من گذشت، این هم تا بدونی

همیشه عاشقتم، کاش عاشقم بمونی


عشق من عجیبه اما عشق نجیبه

من نجیب نبودم ای خدا عجیبه


به فلک سپردم خاطراتم حفظ شه

توی آسمونا بنویسن قصه شه


لای فرشته ها بچرخه احساس شه

که شاید فرشته هات روزی انسان شه


عشق من خدای من بگو به من

چرا وصال تو شد کابوس من


توی وان حموم من از خون می ترسم

نمی دونم چرا تیغ به دست می لرزم


می بینم تو اومدی وقتی که تموم شد

دیگه این آخرشه تو میگی شروع شد

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393