دروغ که نیست
ای خدا چرا این روزها دل آدما می گیره
همه غمگین و افسرده زیادی هوا دلگیره

خدایا چرا پولدارا شب و روزشون عالیه
مگه ما آدم نیستیم که جیبامون خالیه

شکمامون از نون خالی هم پر نمیشه
شکم اونا با پیتزا و چیزای خوب چاق نمیشه

ای خدا چرا این کودک سر و حال زشتی داره
اون یکی ببین چه عالی والدین خوبی داره

من هنوز تازه جونم، صورتم ولی چروکیده
اون یارو با اون سنّش تو فاز سورپریزه

چی بگم از کدوم درد از روزای سرد یا ساده
یا روزایی که یک نون هم نداریم کنار پیاله

چی بگم از کدوم درد از زنی که سخت میزایه
توی خونه ای که از در و دیوارش برف می باره

چی بگم از کدوم درد از دل شاعر خسته
که مثل سیم خاردار شده در حصار بسته

ای خدا زیادی سخته زندگی مثل یه برده
میشه کاری کنی که خوشیامون برگرده؟

حالا حوصله ندارم واسه امروز کافیه
ولی من ادامه میدم این شعرو چون عالیه

ای خدا بد که نگفتم! تو ببخش گناه، زیاده
البته آنچه نوشتم میشه گفت راز و نیازه
شاعر: مهدی پورآزاد - 1392