بهار سربی

همه شادند مثل هر سال

مثل سال های سال های سال

بوی باران، اشک ابرها

چه سخاوتمند است دست بادها

همه گویند که بهار آید

خجسته باد که این روزگار، باز آید

صدای چلچله ها، آواز مرغ مینا

خبر می دهد از عطر گل یاس ها

 

کُنج من هنوز تاریک است

نوبهارم سال ها خزان است

دارم به لب لبخندی دروغین

تا نگویند چهره ی مهدی عبوس است

زلف من تارهای سفید دارد

قلب من سال هاست ترک دارد

در حسرت عشقی که جز مرگ

هیچ راهی به او وصال ندارد

چشم من به راه یک کبوتریست

که کلامی تکه کلامی از یار دارد

حضوری دارم نه در سرای خویش

در سرایی که سُکنای موقت دارم

در دیاری که پسران را می پرستند

حضور من مانع سیل عظیم است

وای بر این مردم که ننگینند

وای بر این گناهی که سنگین است

من نه خود بینم نه ره بین

بینم او را که جز او نیست بینم

شاد می شوم وقتی یادم می آید

که به زودی روح می شوم، بالم می آید

بهار من شاد باش، تو که شادی

شاد می شود روح من، وقت شادی

راستی خالق من دوستی دارم به نام خلّاق

که او نیز همچو من قلبی شکسته دارد

 

شاعر: مهدی پورآزاد - 1394