آیا مرا فراموش خواهی کرد؟

 

آیا مرا فراموش خواهی کرد؟

 

پس از این تکرار شمع مرا خاموش خواهی کرد؟


آیا سخنان گفته و ناگفته ام را پاک خواهی کرد؟


صدای دکلمه هایم را کم خواهی کرد؟


یاد مرا از خاطر خود پاک خواهی کرد؟


می ترسم دروغ گفته باشی که دوستم داری


سرکاری باشد جمله های تکراری


مهم نیست، قلب من هنوز می تپد


یک روز هم غنیمت است زندگی به عشق تو می ارزد


پایان هر روز دنیا روزهای تاریک من بود


پایان راهی که تکرار بعدی آن مرگ بود


نمی دانم چه می گویم خسته ام


بگذار بعد این تاریکی خواب مرگ من باشد

شاعر: مهدی پورآزاد - 1393