اسیر دل

می دونم که دیگه دیره/عجل هر دو رسیده/من که زودتر از تو مردم/تو گفتی قیدمو زد او/ندونستی که اسیرم/به اجبار دارم می میرم/تو هم که ایستاده مردی/توی چنگ وحشی دیو/تنت رو به کی سپردی/وقتی که پیشت نبودم/من و تو روحی نداریم/توی جسمی که می بینند/روح ما عاشق هم بود/واسه اینه که رها شد/بزار با جسم من و تو/هرکی می خواد تا برقصه/جسم بی روح فایده نداره/جسمی که عشقی نداره/یادته فرصت آخر/که می بردنت از پیشم/واسه اعدام نهایی/جمله گفتی از ته دل/گفتی که می شه پس از مرگ/من و تو پیش هم باشیم؟/***/حالا تو دلگیری از من/که چرا ساده می باختم/مگه تو خبر نداری/ که دلم رو من نباختم/می دونی؟!خبر نداری/اینجا دنیای دل ها نیست/می شه از اینجا گذر کرد/تا رها شیم از جدایی/من واسه تو قصری ساختم/توی دنیای رهایی/قصری که مال من و توست/و هرچی که تو بخواهی

شاعر: مهدی علیپور آزاد - 1390